OFERTA CACAU EN POLS DESGREIXAT (10 - 12% mg) ECO 125g NATURATA